Zgłoszenia

Zgłoś witrynę do udziału w konkursie za pomocą poniższego formularza.

Adres witryny podajemy w polu Website. W polu Comment należy obowiązkowo podać uzasadnienie, w jaki sposób zgłaszana witryna nawiązuje do motywu przewodniego konkursu, czyli hasła „Zróbmy to inaczej”. Przykładowe uzasadnienia ».

Jeśli zgłaszasz do konkursu więcej niż jedną witrynę, każdą z nich musisz wysłać w osobnym zgłoszeniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.